Bjerkreim Legekontor sine nettsider hos www.minhelse.no er ikke lenger i bruk.

Ta kontakt med Bjerkreim Legekontor på tlf 51204330 for informasjon om deres nye nettsider.