Senteret sitt bannerbilde

Bjerkreim Legekontor

Dersom du har tid til å venta, gjer du arbeidet vårt enklare ved å bruka elektronisk kommunikasjon. Du kan senda epost, eller bruka meldingsfunksjonar i HelseRespons-app, SMS eller på nettsida for å kontakta legekontoret.

Vår leverandør tar gebyr for SMS-bestilling av time, resept etc: kr 6 for kvar melding du mottar. Legekontoret er pålagt av statlege styresmakter å ha eit system for elektronisk kommunikasjon, herunder SMS-henvendingar. Legekontoret betaler difor eit firma for ei teknisk løysing som gjer dette mogleg, og gebyr ved bruk av tenesta tilfaller firmaet. Staten og leverandør av tenestene er i juridisk tvist kring finansieringa av dette.

Den same leverandøren gir legekontoret mulighet til å senda ut SMS-påminning til pasientane om timeavtalar etc. Dette er ei ordning som både me og pasientane set stor pris på. Me har difor vurdert det som sterkt skadeleg for den service me kan gi pasientane våre dersom den integrerte SMS-tenesta vert avslutta.

Men det er ikkje nødvendig å betala gebyr for å bestilla time på legekontoret: Du betaler ikkje gebyr viss du ringer legekontoret for timebestilling, eller viss du sender epost til post@bjerkreimlegekontor.nhn.no. Det er heller ikkje gebyr for personleg frammøte eller parkering.

Me prøver å svara på telefonen så raskt som mogleg kl 08-16 alle kvardagar. Me har lunchpause mellom 12 og 13, så dersom det ikkje hastar, er det fint om du ringer utanom dette tidsrommet.

NB: Ikkje send sensitiv informasjon på SMS eller epost!

Her finn du informasjon om eResept: