Hopp til innholdet

Fastlegekontor
Bjerkreim legekontor har tre fastlegar.
Du kan bytta fastlege via HelseNorge.

Daglegevakt
Bjerkreim legekontor har daglegevakt for Bjerkreim kommune alle kvardagar 08-16. Legevaktsentralen har telefonnummer 116 117. Du kan også kontakta legekontoret direkte.

Laboratorium
Legekontoret har laboratorium for pasientane ved legekontoret. For å unngå kø bør du ikkje møta opp utan avtale.

Aud Feed Davis, spesialist i allmennmedisin
Barbara Widera, allmennlege
Knut Vassbø, spesialist i allmennmedisin
Marie Sautter, lege i spesialisering
Elisabeth Søyland, sjukepleiar
Rebecca Strand Nordvang, helsesekretær
Irene Tvenning
Irene Tvenning, helsesekretær
Oda Nevland, vikar