Skip to content

Fastlegekontor
Bjerkreim legekontor har tre fastlegar og Lege i Spesialisering (LIS1). Me tilbyr fastlegetenester til innbyggarar med fastlege ved Bjerkreim Legekontor.
Du kan bytta fastlege via HelseNorge.

Daglegevakt
Bjerkreim legekontor har daglegevakt for Bjerkreim kommune alle kvardagar 08-16 for akutt skade eller sjukdom der det ikkje er tid til å kontakta fastlege. Legevaktsentralen har telefonnummer 116 117. Du kan også kontakta legekontoret direkte.

Laboratorium
Legekontoret har laboratorium for innbyggarar som har fastlege ved Bjerkreim Legekontor. For å unngå kø bør du ikkje møta opp utan avtale.

Aud Feed Davis, spesialist i allmennmedisin
Barbara Widera, allmennlege
Knut Vassbø, spesialist i allmennmedisin
Ina Refsland, Lege i spesialisering
Elisabeth Søyland, sjukepleiar
Rebecca Strand Nordvang, helsesekretær
Irene Tvenning
Irene Tvenning, helsesekretær