Hopp til innholdet

Prisliste

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget (kroner)
Konsultasjon dagtid: 212 kr (ikkje-spesialist: 160 kr)
Tillegg ved varighet utover 20 minutt, pr 15 minutt: 10 kr
Sykebesøk på dagtid: 251 kr (ikkje-spesialist: 223 kr)
Enkel pasientkontakt ved frammøte: 59 kr
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver: 59 kr
Taking og undersøkelse av hemoglobin, SR: 57 kr

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget (kroner)
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen: 116 kr
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m: 67 kr
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m: 102 kr
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m: 145 kr
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m: 198 kr
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v: Etter kostnad


Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten: 59 kr

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes: 150 kr


Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette: Etter kostnad

Attestar
Førerkortattest: 550 kr
Offshoreattest: 2100 kr
Attest vedr skulefråvere etc: 150 kr eller konsultasjonshonorar
Seilfly: 2100 kr
Dykker: 2100 kr